:Den kalde fine tida!..Når snøen ligger tungt og lyset blir kaldt… Når julen er vekk og det hele kjennes litt bart og goldt. Så fint! .#denkaldefinetida #kaldtlys #goldtlandskap #goldt #nordiskinteriør #klassikere #fdbmøbler #carlhansenandson #louispoulsen

:Den kalde fine tida!..Når snøen ligger tungt og lyset blir kaldt... Når julen er vekk og det hele kjennes litt bart og goldt. Så fint! .#denkaldefinetida #kaldtlys #goldtlandskap #goldt #nordiskinteriør #klassikere #fdbmøbler #carlhansenandson #louispoulsen